TRĂIEȘTE SĂNĂTOS ÎNTR-UN MEDIU MAI CURAT

PROACTIVITATE PE PIAȚA MUNCII, CU ACCENT PE ZONE FOSTE INDUSTRIALIZATE DIN REGIUNILE SUD-VEST, CENTRU ȘI NORD-VEST
9 ianuarie 2017

Proiectul a întrunit cel mai mare punctaj, fiind clasat pe locul I pe țară! (Satisfacţia e cu atât mai mare cu cât proiectul a fost realizat exclusiv cu forţe proprii şi a fost primul nostru proiect!)

Valoarea totală cheltuieli eligibile: 182.083,71 lei.

Localizarea proiectului: aria teritorială a judeţului Gorj.

Proiectul a vizat educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, în vederea îndreptării unor neconformităţi constatate în managementul deşeurilor.

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu.